Maunga | Mountains

Formed by powerful forces and elevated above the land, maunga provided a natural landmark for navigating. Water run-off feeds the rivers and the sea, which sustained the people that lived here.

Nā ngā rū me ngā nekehanga nui o te whenua ngā maunga i whakaputa, ā ko ngā maunga tētahi tohu māori mō te whakatere. Ka whāngaia ngā awa me te moana ki ngā wai ka rere atu, ā i ora ngā tāngata e noho ana ki konei.

Symbol for Maunga/Mountains