Kererū | New Zealand pigeon

From the forest, one of the traditional food baskets of the early Māori economy, kererū were a good source of protein and would be hunted, trapped, cooked and eaten or preserved in their own fat.

Nō te ngahere, arā tētahi o ngā kete kai tuatahi o te ōhanga Māori, he nui te pūmua ki ngā kererū, ā i kimihia, i tāroretia, i tunua, i kaingia, i tutua rānei ki te hinu kererū tonu.

Symbol for Kererū/New Zealand woodpigeon